Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för svensk ambulanssjukvård,
Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden,
och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga
och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med
gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar 
med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård
för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård
och katastrof / beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister
för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror”
och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer

                 

Flisa kongressen 2020
Följ förberedelserna via
https://flisakongressen.se/
----------------------------------------------------
               

                          


              

SLAS behandlingsriktlinjer

Flisa Standard för nationella data i ambulansjournal 2020

Flisa ledningsdokument om Ambulanssjukvård 2018 ver 2.1

Uppdaterat 2020-04-02
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum