Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för svensk ambulanssjukvård,
Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden,
och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga
och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med
gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar 
med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård
för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård
och katastrof / beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister
för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror”
och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer

           

 Tack alla ni medverkade och bidrog till årets  Flisa kongress i Karlstad
-----------------------------------------------------------------------
            Svenska Prehospitala Priset 2019

Årets pris går till Johan Herlitz
Juryns motivering lyder:

Johan har genom mångårigt arbete inom den prehospitala hjärtsjukvården utvecklat dagens HLR-register och omsatt dess nya kunskaper i praktisk sjukvård vilket bidragit till en ökad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Han är en föregångare vad gäller kunskapsstyrning innan detta begrepp blev allmänt gods och han har en lysandeförmåga att förmedla detta till medarbetare och doktorander.


           

             Prisutdelare: Angelica Vikström, Region Västmanland och
            Flisa ordförande Håkan Klementsson, Region Blekinge

-----------------------------------------------------------------                                 

                          


              

SLAS behandlingsriktlinjer

Flisa Standard för nationella data i ambulansjournal

Flisa ledningsdokument om Ambulanssjukvård 2018 ver 2.1

Uppdaterat 2019-10-03
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum