Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för svensk ambulanssjukvård,
Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden,
och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga
och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med
gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar 
med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård
för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård
och katastrof / beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister
för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror”
och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer

           


Flisa temadag 15 maj
Stockholm
Läkaresällskapet

9-16          

Kompetens och Ansvar i Framtidens Ambulanssjukvård

Årets temadag kommer handla om
Framtidens kompetens i Svensk Ambulanssjukvård

Vi kommer beröra regeringens utredning
”Framtidens specialistsjuksköterska” samt få höra
Svensk Sjuksköterskeförenings remissvar på utredningen.

Vad innebär utbildningen ”Klinisk Avancerad Sjuksköterska”
och är det rätt väg att gå?

Det blir även fokus på sjukvård i oländig terräng
och sjukvårdens ansvarsgränser.


Flisa temadag 20190515 final call .docx

Pris 995-, faktureras 10 dagar
Välkommen med anmälan till:
anders.sandvik@regionvastmanland.se
Senast den 7 maj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
        

Välkommen till FLISA-kongressen 2019
Ambulans i tiden – God och nära vård,
17-19 september, Karlstad CCC 
                   
          


  

Uppdaterat 2019-04-26
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum