Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för svensk ambulanssjukvård,
Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden,
och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga
och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med
gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar 
med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård
för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård
och katastrof / beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister
för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror”
och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer

           

Dags att nominera till det
Svenska Prehospitala Priset 2019.
Nominera idag till:
anders.svensson@lnu.se
 

För 9:e året i rad delar Flisa
(Föreningen för Ledningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård),
Vårdförbundet, Kommunal och Falck ut det Svenska Prehospitala Priset.
Juryn består av: 

 1. Anders Svensson, Fil.dr, Specialistsjuksköterska ambulans,
  Ordförande i juryn och föredragande/prisutdelare.
 2. Leni Weilenmann, Journalist och Sjuksköterska, Vårdfokus
 3. Angelica Sjödin – Enhetschef, Ambulanssjuksköterska Region Västmanland
 4. Anneli Strömsö, Klinisk lektor ambulanssjukvård, Region Dalarna
 5. Helen Nilsson, Med. dr MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 6. Peter Blom, Ambulanssjuksköterska i Filipstad, Ledamot Förbundsstyrelsen för
  Vårdförbundet
 7. Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal –
  ersättare Anncharlotte Sidvall Gruppchef Arbetsplats- och avtalsenheten
 8. Håkan Sundberg, Ambulanssjuksköterska, Region Norrbotten.
 9. Carina Elmqvist, Docent, Vetenskaplig ledare centrum för interprofessionell
  samverkan och sambruk inom akut vård (CISA),  Linnéuniversitetet
 10. Per Örninge, Överläkare, Sjukvårdens Larmcentral, Västra Götalandsregionen
 11. Uno Lundberg, Vd, Falck.
 12. Fredrik Granholm, Ambulansöverläkare, Region Västernorrland.
 13. Håkan Klementsson, Ambulansöverläkare, Ordförande Flisa 

Vid eventuella frågor ring arbetsgruppen:

 • Anders Svensson: 0708-873369,
 • Angelica Vikström: 0721-530235
 • Anders Sandvik: 0703-213300
 • Peter Thore: 0705-402004 

Välkommen med Din nominering, via mail senast fredagen den 23 augusti

Prisutdelningen sker i samband med FLISA kongressen
på Karlstad Congress Culture Center i Karlstad tisdagen  den 17 september

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

Välkommen till FLISA-kongressen 2019
Ambulans i tiden – God och nära vård,
17-19 september, Karlstad CCC 
                   
          


  

Uppdaterat 2019-06-20
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum