Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
SLAS
Behandlingsriktlinjer
Prehospitalt bedömda tillstånd
Kunskapsmålen
Koder
Inloggning arbetsgrupp
NUSA
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
SLAS
Dokument
Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan, SLAS.
SLAS bildades spontant som en arbetsgrupp efter FLISA konferensen i Stockholm år 2000 för att i ett mindre forum diskutera gemensamma arbetsuppgifter.

Man har hittills väsentligen koncentrerat sig kring fyra arbetsuppgifter:
  • Gemensamma behandlingsriktlinjer
  • Kunskapskontroll
  • Ambulansjournalens parametrar
  • Beställarkriterier
Under 2010 sammanställer arbetsgruppen nya behandlingsriktlinjer och prehospitalt bedömda tillstånd.

Kontaktperson till SLAS är Thomas Blomberg.

Inloggning arbetsgrupp
Du som är medlem i arbetsgruppen kan logga in med lösenord och läsa pågående projektdokumentation. 

 

 Behandlingsriktlinjer 2011
 Behandlingsriktlinjer 2005
 AKTIVITETSKODER I AMBULANSVERKSAMHETEN
 FLISA-koderna
 Kommentarer till FLISA-Aktiviteter ver 1.0
 Kommentarer till FLISA-bedömningskoder ver 1.1
 PLATSKODER I AMBULANSVERKSAMHETEN (förslag)
 Förslag: Definitioner av Uppdragskoder

 SLAS behandlingsriktlinjer Vuxen och barn 20170501x.pdf
Uppdaterat 2017-11-17
FLISA - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum