Hem
Om Flisa
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
SLAS
Behandlingsriktlinjer
Prehospitalt bedömda tillstånd
Kunskapsmålen
Koder
Inloggning arbetsgrupp
NUSA
Flisa Magazine
Presentationer
Prehospitala priset
Medlemssidor
Länkar
Kontakt
SLAS
Dokument
Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan, SLAS.
SLAS bildades spontant som en arbetsgrupp efter FLISA konferensen i Stockholm år 2000 för att i ett mindre forum diskutera gemensamma arbetsuppgifter.

Man har hittills väsentligen koncentrerat sig kring fyra arbetsuppgifter:
  • Gemensamma behandlingsriktlinjer
  • Kunskapskontroll
  • Ambulansjournalens parametrar
  • Beställarkriterier
Under 2010 sammanställer arbetsgruppen nya behandlingsriktlinjer och prehospitalt bedömda tillstånd.

Kontaktperson till SLAS är Thomas Blomberg.

Inloggning arbetsgrupp
Du som är medlem i arbetsgruppen kan logga in med lösenord och läsa pågående projektdokumentation. 

 

 Behandlingsriktlinjer 2011
 Behandlingsriktlinjer 2005
 AKTIVITETSKODER I AMBULANSVERKSAMHETEN
 FLISA-koderna
 Kommentarer till FLISA-Aktiviteter ver 1.0
 Kommentarer till FLISA-bedömningskoder ver 1.1
 PLATSKODER I AMBULANSVERKSAMHETEN (förslag)
 Förslag: Definitioner av Uppdragskoder
 
Uppdaterat 2013-09-18
FLISA - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum