Hem
Om FLISA
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Presentationer
FLISA Magazine
Medlemssidor
Länkar
Kontakt
21 mars 2014
FLISA Temadag 2014
Temadagen genomförs den 15 maj 2014.

Utvecklingen går snabbt framåt även inom svensk traumasjukvård och Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, FLISA samlar på temadagen expertis för att belysa olika aktuella områden och stimulera till utbyte av erfarenheter och tankar.

Målgrupp är alla som på ena eller andra sätter ingår i traumavårdskedjan från skadeplats till definitiv behandling.

 

Några axplock:

Konceptkurser som PHTLS, ATLS – deras roll i framtiden

Hur organiserar man ett traumacentrum – ett exempel från Karolinska Solna

Rapport från Socialstyrelsens expertgrupp ”Framtidens traumasjukvård”

Rapport från ”Säker traumavårds-initiativet” (LÖF)

Kvalitetsregistret SweTrau – När,var, hur, varför ?

Traumaövningar – hur gör man det bäst ?

Vilket mandat skall våra traumakommittéer/traumagrupper ha ?

 
Uppdaterat 2014-03-21
Senaste nytt
21 mars 2014
FLISA Temadag 2014
13 november 2013
FLISA Magazine Nytt nummer ute
5 november 2013
Akademiska ambulansen
18 september 2013
FLISA kongress 2014 i Halland
16 september 2013
Prehospitala priset till AKUT
13 september 2013
Anmäl dig till NUSA
FLISA - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum