Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
8 april 2022
Kartläggning av den prehospitala vården samt uppföljning av regeringens satsningar på ambulansjukvården 2021-2023
Flisa har svarat på Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021-2023. 


Länk till Regeringsuppdraget
Uppdrag att kartlägga den prehospitala vården samt att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023 - Regeringen.se


Läs svaret från Flisa och SLAS
Uppdaterat 2022-04-08
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum